Njurunda Byavakt

Adobe Photoshop PDF

I Njurunda finns idag en fungerande byavaktsverksamhet med ca 60 privatpersoner som helt ideellt engagerar sig i det brottsförebyggande arbete genom att vara ut på nätterna.

En gång i månaden träffas vi och går igenom vad som har hänt och vad som är aktuellt att hålla utkik efter. Vid dessa träffar är Lennart Wesberg, Sundsvalls Närpolis närvarande.

I nuläget är byavaktsbilen ute ca 20 kvällar/nätter/dagtid i månaden.
För att kunna bedriva verksamheten under alla nätter erfordras fler frivilliga varför vi tar tillfället i akt att uppmana Njurundaborna att anmäla sitt intresse till nedanstående personer.
Gör en insats för att öka tryggheten och därigenom minska brottsligheten i ditt närområde. Du bestämmer själv hur ofta du vill köra, oftast kör man 1 ggr i månaden. Hur du vill köra kan ju även bero på säsongen. Kanske du har mycket att göra en tid på året och då avstår att köra medan du andra gånger kan ställa upp mera.

Kontakta:
070-364 09 09
När det gäller: Körscheman mm.
Här anmäler du dig också om du vill bli en av oss som kör. Medlem blir du när du anmäler dig som intresserad av att köra i Njurunda Byavakt och vi fått klartecken att du inte finns med i brottsregistret.

070-699 91 94
När det gäller det övergripande om Byavakten i Njurunda. Speciella iakttagelser som vi bör veta inför kommande pass mm.

076 -138 82 07
När du vill komma i kontakt med byavaktsbilen direkt.

BG 5583-1713
Swish: 123 5031 737
Lämna Ditt bidrag till Njurunda Byavaktsförening.
Alla bidrag är välkomna, stora som små

Föreningen bildades den 3 oktober år 2000 vid ett allmänt utlyst möte på Safiren i Kvissleby. Snart fyller vi 15 år

Att brottsligheten har minskat väsentligt finns idag både statistik och andra bevis för allt enligt polisens egna uppgifter. Den vanligast brottsligheten har minskat med 24% i förhållande till motsvarande period år 2009. Inom vissa speciella områden har brottsligheten minskat med 40%. Sistnämnda förhållanden gör att byavaktsverksamheten har en oerhört viktig funktion att fylla varför det finns starka själ för att utvidga och stärka verksamheten både ekonomiskt och praktiskt.

Ordförande, Lars Carlström
Tel: 070-643 18 10

Kassör, Michael Edlund
Tel: 070-628 59 07

Ledamot, Viola Bogstag
Tel: 03-507 51 31

Ledamot,Tomas Åberg
Tel: 070-699 91 94

Suppleant, Jan Olsson
Tel: 070-292 79 96

Njurunda Byavaktsförening
Epost: byavakten@telia.com
Tel: 076-835 19 13

Close It