Evenemang

Prenumerera på evenemangsflödet

Njurunda – vår del av världen

Företagskatalogen 2016 Njurunda – Vår del av världen är 10:e utgåvan och utges under sommaren 2016. Katalogen ges ut av NjurundaFöretagarna varje år. Upplagan är 9000 ex och delas ut i Njurunda, Gnarp, Allsta, Klingsta. Katalogen är i det lilla formatet. Lätt att ha med i bilen, väskan eller hemma på …

NjurundaFöretagarna

Ansvarig utgivare för njurunda.nu är Göran Sahlin, ordf i NjurundaFöretagarna. NjurundaFöretagarnas hemsida

Ängom
ProSharp
Evenemang
Skyltsöndag KV
Majskansen
Nivren
Kvisslebyhuset
Kontor
Skyltsöndag FH
Infotavla Njurunda
FolketsHus