Home » Currently Reading:

Jollesegling

Sundsvall-Njurunda Båtklubb bedriver ungdomsjollesegling både för nybörjare och fortsättare. Nya ungdomar har möjlighet att låna en av klubbens Optimistjollar under det första året.
Platsen är klubbanläggningen omedelbart söder om naturreservatet på Klampenborg.
Kontaktperson Mårten Andersson, E-post: jolle@snbk.org,

Tel: 060-15 57 64, Mobil: 0730-29 51 33.

Berga
Svartvik
Optik
Café Svartvik
Vandringar
Musikafton
ProWash
Trafikverket
Kustvägen
Bommendagen
Evenemang
Sommarmusik i Galtström ka
Kattis
Infotavla Njurunda
Proudly using Dynamic Headers by Nicasio WordPress Design