Home » Currently Reading:

Njurunda – vår del av världen

Företagskatalogen 2015

Njurunda – Vår del av världen är 10:e utgåvan och utges under sommaren 2015.
Katalogen ges ut av NjurundaFöretagarna varje år.
Upplagan är 9000 ex och delas ut i Njurunda, Gnarp, Allsta, Klingsta.
Katalogen är i det lilla formatet. Lätt att ha med i bilen, väskan eller
hemma på köksbordet. Därför har den också blivit så omtyckt.
Alltid till hands när du söker något företag i Njurunda.

 


Ansvarig utgivare: Göran Sahlin, ordförande i NjurundaFöretagarna

NjurundaFöretagarna
Tel: 060-56 23 40
njurundaforetagarna@gmail.com

Ängom
Ankis Guldkant
Infotavla Njurunda
Kvissleby-Dagen
Evenemang
Svartviksdagarna