Fakta

Annonsmaterial skickas till:
WebbMera
Viola Bogstag
Tel: 073-507 51 31
E-post: webbmera@gmail.com

Annonsmaterial
Färdigt annonsmaterial ska vara sparat i:
PDF, EPS, PSD
Vill du ha hjälp med att sätta annons? Kontakta Viola Bogstag i god tid före manusstopp.

Priser och moduler

Evenemang
Att lämna tips på evenemang är kostnadsfritt.
Lämna själv ditt evenemangstips under www.njururnda.nu/evenemang
Tänk på att ha med: Dag, tid, plats, kontaktinfo ev. hemsida, kort info om evenemanget.
Titta i tabellen när nästa blad kommer ut så ni inte missar att komma med på listan.

Tipsa oss:
Om du vill berätta om ditt eget lyckade projekt eller annat Du vill läsa om i Bladet. Skicka e-post till: webbmera@gmail.com

NjurundaBladet kommer ut i hela Njurunda, från Bredsand till Armsjön.
Upplaga: Ca 6 500 ex, 12ggr/år

Samarbetar med
Stocka Publishing AB
som ger ut Nordanstigarn,
Glada Hudik samt Dellenbygden.

Prenumerera på NjurundaBladets nyhetsbrevet
Där du i god tid får reda på manusstopp, utgivningsdagar, månadens tema mm.

Annonsbokning, Reportage, Information
Redaktion och Design:
WebbMera, Viola Bogstag
Tel: 073-507 51 31
Epost: webbmera@gmail.com
www.webbmera.com

NjurundaFöretagarna
060-56 23 40
njurundaforetagarna@gmail.com
www.njurundaforetagarna.se

Ansvarig utgivare:
NjurundaFöretagarna
Affärsgatan 6, 862 31 Kvissleby
Tel: 060-56 23 40
Epost: njurundaforetagarna@gmail.com

Distribution:
SDR Svensk Direktreklam
Njurunda Bladet publiceras även på:
www.njurunda.nu

Prenumeration på NjurundaBladet:
Du som inte har Direktreklam i brevlådan har nu möjlighet att prenumera på Bladet. För endast portokostnad får Du bladet direkt i brevlådan.
Skicka ett mail till njurundaforetagarna@tgmail.com tala om hur många nummer du vill ha och vi skickar dig bladet med ett inbetalningskort på summan för de nummer Du beställt.

Utebliven tidning
Kontakta NjurundaFöretagarna
Tel: 060-56 23 40
Epost: njurundaforetagarna@gmail.com

Tidningens ansvar för fel begränsar sig till högst en annonskostnad. För skada på grund av utebliven eller felaktigt införande av annons ansvaras ej. Annonser, skrifter, bilder får ej användas i andra sammanhang utan särskilt medgivande från NjurundaBladet.

Leave a comment

*

*

Close It